Sąlygos ir Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo, kuris įsigyja prekes iš elektroninės parduotuvės richman.lt (toliau - Pirkėjas) ir UAB „Elitas plius“ (toliau – „Pardavėjas“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Pirkėjas įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su šių taisyklių taikymu.

1.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto apie tai neinformavęs bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir kitas nuostatas. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus pirkėjas bus informuojamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje richman.lt - taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo metu.


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas.

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, užpildęs visus privalomus laukus, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, ir paspaudęs mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutarties galioja iki visiško pareigų, pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo neužsakinėti prekių (netvirtinti užsakymo).

2.2. Atsiųstas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje richman.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas prekes elektroninėje parduotuvėje richman.lt gali pirkti su registracija arba be registracijos. Abiem aukščiau minėtais atvejais, Pirkėjas vykdydamas pirkimą turi pateikti teisingą ir tikslią informaciją.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja (jei yra registruotas vartotojas) registracijos metu pateiktą informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti.

3.4. Bankinį pavedimą už prekes Pirkėjas turi įvykdyti per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo elektroninėje parduotuvėje.

3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės (-ių) pristatymo dienos, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas prarado prisijungimo prie elektroninės parduotuvės richman.lt duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu laišku, telefoniniu skambučiu. Šiam tikslui Pirkėjas gali naudoti visas skiltyje Kontaktai nurodytas susisiekimo su Pardavėju galimybes.


4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:

4.1. Pardavėjas privalo sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis Parduotuvės paslaugomis ir organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui ar saugumui ir pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve, net panaikinti Pirkėjo registraciją. Dėl aukščiau minėtų atvejų, Pardavėjas kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl Pirkėjo įvykdytų pažeidimų ar piktybinių veiksmų atlikimo.

4.3. Pardavėjas turi teisę, prieš tai elektroniniu paštu informavęs Pirkėją, anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse įvardijamus apmokėjimo už prekes/paslaugas būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

4.4. Pardavėjas turi teisę dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką arba kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika dienų,), jeigu už prekes buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.


5. Prekių apmokėjimas ir pristatymo būdai.

5.1. Už prekes galima apmokėti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais atsiimant prekę Pardavėjo parduotuvėje.

Sumokėti už prekes būtina per 3 d. d. nuo užsakymo suformavimo.Kitu atveju užsakymas anuliuojamas.

5.2. Prekių pristatymas galimas šiais būdais:

5.2.1. per Omniva paštomatus (terminas 1-2 d.d.)

5.2.2. per Lietuvos pašto siuntų skyrių.( 1-3 d.d.)

5.2.3.. Prekių atsiėmimas sutartoje vietoje Vilniuje, prieš tai atsiėmimo laiką suderinus telefonu +37069995832.

5.3. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sugadintoje arba kitaip pažeistoje pakuotėje, tai pat jeigu siuntoje pateikiamos užsakymo neatitinkančios prekės.

5.4. Jei pageidaujama prekė yra sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja ją pristatyti per 2-3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo (nebent prie konkrečios prekės nurodomas kitas pristatymo terminas). Šis punktas nėra taikomas, jei užsakymo per nurodyta terminą neįmanoma  įvykdyti dėl Force majeure aplinkybių. Visais atvejai, kai prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau nei nurodyta šiame punkte – Pardavėjas įsipareigoja informuoti apie tai Pirkėją.


6. Daiktų grąžinimas arba keitimas.

6.1. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo. Dėl prekės grąžinimo pirmiausiai užpildykite grąžinimo formą. Taip pat galite susisiekite su Pardavėju tel. Nr. 8 699 95832 arba el. paštu: info@richman.lt

6.2. Grąžinti įsigytą prekę galima tik tuo atveju, jei prekė nebuvo naudota, nėra ištepta ar kitaip praradusi prekinę išvaizdą.Negali būti pažeistos  nei prekės  etiketė, nei pakuotė.

Pirkėjo prašymas grąžinti prekę turi būti pateikiamas raštu, pridedant prekių pirkimą patvirtinantį įrodymą (užsakymo sąskaitą ir apmokėjimo už prekę patvirtinantį dokumentą ( pavedimo kopiją ar  mokėjimo kvitą).

6.3. Jeigu prekė buvo dėvėta, yra ištepta ar praradusi prekinę išvaizdą, pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti prekę atgal.

6.4. Grąžindamas prekes Pirkėjas pristato savo lėšomis, prieš susisiekiant su Pardavėju tel. Nr. 8 699 95832 arba el. paštu info@richman.lt

6.5. Pinigai už grąžintas prekes pirkėjui pervedami per 7 d. d. nuo prašymo pateikimo.

6.6 Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.141450)


7. Atsakomybė.

7.1. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo viešinti ar kitaip naudoti internetinėje parduotuvėje richman.lt esančią tekstinę, grafinę ar kitokią medžiagą.

7.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą.

7.3. Pirkėjas pats atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektronines parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį turi teisę laikyti Pirkėju ir dėl to neatsako už galimus pažeidimus.


8. Informacijos siuntimas.

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis priemonėmis.


9. Asmens duomenų apsauga.

9.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

9.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).


10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.